Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

HO – Щриховка за отвори.

HO – Чертане на щриховка за отвори

Командата  HO чертае символа с който се маркират отворите в кофражен план.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: HO (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  HO чертае символа с който се маркират отворите в кофражен план.

Резултат от изпълнение на командата:

Вариант 1:HO1На чертежа  е показан един щрихован отвор с командата HO;

Вариант 2:На чертежа са показани множество щриховани отвори с командата HO;

Разпределение на обектите по слоеве.

Щриховката се изчертава в слоя за щриховка  въведен в подпрозореца за слоеве mSetup.

Въвеждане на входни данни.

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

Следват се съобщенията на командния ред:

Точка 1, <ENTER за избор на окръжности и правоъгълни отвори>:   Тук потребителя избира  кой режим да ползва.

При избор на точка командата последва със следващото си съобщение:

Tочка 2:   Избира се точка диагонално противоположна на първата;

При натискане на клавиша ENTER, командата влиза в режим на избор на множество отвори:

Select objects:   маркира се зона в която командата избира всички затворени полилинии които са в слоя за бетон, указан в mSetup.

 

Изчертава се щриховка по следните критерии:HO2Точка1 и Точка2 са две диагонални точки, без значение по кой диагонал на правоъгълника.

Отстояние1 и Отстояние 2 се задава в подпрозореца  HO на mSETUP;

Всички команди от Група10 – Чертане на символи и елементи:

Вашият коментар