Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

mpdf – директно създаване на PDF.

MPDF – Команда за бързо създаване на PDFфайлове

Командата MPDF се използва за бързо създаване на PDF-файлове. Необходимо е да са вмъкнати рамки, както и дефиниции на плотер.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: MPDF  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата MPDF се използва за бързо създаване на ПДФ-файлове.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнение на командата всички чертежи (или само избраните) имат направено копие за изпращане към копирен център. Има опция името на PDF-файла да се състои от комбинация от атрибути на блока на антетката.

Име на PDF-файла:

Вариант1 – НЯМА налична антетка в рамките на чертежа(или антетката не се казва както указаното в  подпрозореца Mpl на mSetup):

Командата именува PDF-файла както името на DWG-файла с наставка „mpl_1“. В случай че в в папката за плотиране има 5 направени пдф то те изглеждт така:

Drawing1_mpl_1.pdf
Drawing1_mpl_2.pdf
Drawing1_mpl_3.pdf
Drawing1_mpl_4.pdf
Drawing1_mpl_5.pdf

При следващо извикване на командата, MPDF проверява наличните файлове  и дава следващ пореден номер на PDF-файла:

Drawing1_mpl_5.pdf
Drawing1_mpl_6.pdf
Drawing1_mpl_7.pdf
……………………………….

Вариант2 – ИМА налична антетка в рамките на чертежа:

В този случай името на PDF се съставя от стойностите на избрани атрибути в блока за антетка

Стъпка 1:  Задаване на настройки в подпрозореца Mpl на mSetup

Важно е да се въведат коректните стойности във всички полета на този проорец:

Име на антетка:  Въвежда се името на блока който съдържа антетката на чертежа;

Панел „Името на PLT/PDF сe създава чрез обединяване на следните стойности“ –  поредица от 6 клетки в които се въвеждат имената на атрибутите от блока за антетка. Името на новосъздадения PDF/PLT файл се съставя чрез комбинация от тези шест стойности.

Изберете директория:  Избира се директория в която да се запаметяват новосъздадените файлове;

Име на CTB файл:  Въвежда се името на .ctb файла (файл който указва с какви дебелини да се плотира чертежа). Информация за създаване на PLT файлове с AutoCAD.

Затваряне на чертежа след mpl:  отметка която управлява дали да се затвори или чертежа след изпълнение на Mpl / Mpdf.  Удобно ако се обработват множество чертежи на веднъж – не е необходимо да се затварят ръчно;

Важно:

  • Полетата тук са чувствителни към главни и малко букви. Желателно е попълването им да става с Copy-Paste.
  • Настройките в този панел може да се направят само веднъж. Всяка антетка независимо от това как изглежда може да  казва само по един начин и така не се налага промяна на атрибутите.

Стъпка 2:  Дефиниране на антетка

Дефиниране на блок за антетка. С магента са показани TAG-стойностите на атрибутите:

Важно:

При такава въведени стойности ако имаме две рамки с вмъкнати антетки:

То след изпълнение на командата ще са създаден 2 PDF – а със следните имена:

К-01-Кофражен план на к. +0,05.pdf
К-02-Кофражен план на к. +3,05.pdf

РЕЖИМ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МНОЖЕСТВО PLT-ФАЙЛОВЕ.

При този режим MPDF спазва следната последователност:

  • Отварят се множество DWG-файлове;
  • Изпълнява се командата за всички отворени файлове – резултатът е създадени PLT-файлове;
  • Затварят се всички отворени файлове (ако е включена отметката).

Удобството на този начин е, че с провлачване на много чертожни файлове в AutoCAD, компютъра създава PLT-файлове, докато потребителя не е ангажиран да стои и да следи процеса.

За да функцинирра коректно командата има нужда от настройки които са описани във файла:

C:\Plot\mpl_print_with_open.txt

който се създава автоматично от програмата. Съдържанието на този файл е следното:

НЕ
PDF
 
 
На първият ред се записва ДА или НЕ, ако искате да се плотират всички чертежи при отварянето на файла.
на вторият ред се записва PDF или PLT, в зависимост от необходимостта
 
Ако е включена отметката за затваряне на чертеж при плотиране, Мcad отваря чертежа,
прави plot файлове и го затвяря. може да се промени единствено като на първия ред се напише ‘НЕ’.

Всички команди от Група11 – Команди от общ характер