Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

SORT – Команда за сортиране на обекти.

SORT – Команда за сортиране на обекти в AutoCAD

Командата  SORT служи за сортиране на обекти в прилежащите им слоеве, както и промяна на техните характеристики зададени в mSetup.

Стартиране на командата:

 • от клавиатурата: SORT(или промененото mSetup -> Команди)
 • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  SORT служи за сортиране на обекти в прилежащите им слоеве, както и промяна на техните характеристики зададени в mSetup.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнение на командата  повечето от обектите се местят в слоевете си.

Начин на действие.

След стартиране на командата се показва следния диалогов прозорец:

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad1Смяна на слоеве:   показва дали обекта се мести в съответния слой зададен в подпрозореца „Слоеве“ на mSetup.

 • Текст:  При включена отметка текста с височина по малка от зададено в полето „Височина Т1/Т2“  зададен в подпрозореца „Слоеве“ на mSetup. се мести* в слоя за Основен текст. Текста с по-голяма височина се мести в слоя за заглавен текст;
 • Щриховка:   При включена отметка щриховката се мести* в слоя за щтриховка;
 • Блокове:   При включена отметка блоковете се местят* в слоя за символи;
 • Оразмерителни линии:   При включена отметка оразмерителните линии местят* се в слоя за оразмерителни линии;

*мести – има се предвид че се сменя слоя на съответния обект. Физически не се премества обекта. Възможно е да изчезне от чертожната област, ако някой от слоевете е замръзен, но с пускането му се вижда отново.

Промяна на:   сменя се съответната характеристика.

 • Цвят „By Layer“:  При включена отметка всеки избран обект, сменя цвета си на „ByLayer“
 • Оразмерителен стил:   При включена отметка оразмерителния стил се на всички избрани оразмерителни линии се сменя на текущия;
 • Mащаб на блокове: – При включена отметка блоковете се мащабират , като мащаба им става равен на задения в mSetup;
 • Celtscale=1 – При включена всички обекти сменят своят мащабен фактор=1; Повече за CeltScale – ТУК.
 • Височина на текстове   – При включена отметка височините се сменят съгласно зададените Височина за основен текст и Височина за заглавен текст в mSetup;

Бърз избор   Различен набор от включени отметки:

Всички отметки са включени:

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad3Всички отметки са изключени:

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad4

Включени са само отметките за смяна на слоеве:

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad5

Набор от отметки приет за стандартен:

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad6

Настройки.

Тук се задават специфични параметри които да се променят. Препоръчва се само напредналите потребители да се го използват.

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad2

Промяна на мащаба на линиите.

Тук се задават действия които се изпълняват при включена отметка за промяна на celtscale. Pонякога в чертежа съществуват различен тип линии  откос, за терен, за заварки, които не винаги се визуализират добре при мащабен фактор=1. За това се предлага възможност да им се зададе собствен CeltScale  в зависимост от типа линия.

Тип Линия: Задава се името на линия;

CeltScale: Задава се мащабния фактор на някои особени линии – такива за откос, за терен, за заварки…;

Слой: – задава се слоят;

След изпълнение на командата тези параметри на всяка линия се променят.

Блокове.

Задава се име на блок, чийто мащабен фактор да се промени на зададения  в mSetup.

Пример.

Всички линии са с мащабен фактор единица.

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad7

След сортиране – мащабния фактор е променен

%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8-%d1%81-mcad8

Всички команди от Група11 – Команди от общ характер

Вашият коментар