Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

SL – Команда за предварителни количествени сметки.

SL – Команда за събиране на дължините на линии, използва се изготвяне на количествени сметки

С този инструмент може да се: Сумират се дължините на различни обекти: линии, полилинии, дъги, огръжности, сплайни, елипси, както и се намира сумарната площ на затворените обекти

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: SL  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Използва се за: Командата “+“ сумира текстове и извежда резултата в прозорец. Сумира всеки написан текст.

Резултат от изпълнение на командата:

След изпълнението на командата се показва общата дължина на различните избрани обекти:

Вариант 1 – визуализиране в диалогов прозорец

Вариант 2 – показване на резултатите в командния ред:

Начин на действие.

След стартиране на командата се следват съобщенията на командния ред:

Изберете обекти за сумиране: Избират се зона за преброяване;

Сумата от дължините на следните обекти е:
Линии: 718.411
Полилинии: 1224.891
Дъги: 211.455
Окръжности: 367.569
Сплайни: 312.654
Елипси: 477.831
Обща дължина: 3312.811
Сумарна площ: 42482.32

Показва се резултата като се изписва общата сума, както и тази на разделените обекти.

При изключена отметка „Вход/изход в диалогов прозорец“ от mSetup диалоговия прозорец не се показва.

Всички команди от Група5 – Команди за аритметични действия:

Вашият коментар