Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

„*„ – команда за умножение.

„*“ команда за умножение

С този инструмент може да се: Сумират няколко стойности които са записани в текст или оразмерителна линия.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: *  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Използва се за: Командата “*“ умножава текстове , като записва резултата в друг текст.

Резултат от изпълнение на командата:

mult1Стойностите за един брой се умножават по бройките и така се получава крайната стойност.

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти, а променя стойността на създадени текстове.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква въвеждане на входни данни от диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се изисква от потребителя следва командния ред:

Изберете обекти за умножение:   Избират се  един или няколко текста. При избор на няколко може това да стане с „crossing window“ или един по един. При избор командата филтрира всички обекти и се избират само обектите от типа „TEXT“ Избраните се умножават и резултата се записва в избрания след това текст.

Изберете текст за произведението:   обект от типа „TEXT“, в който се записва произведението.

Всички команди от Група5 – Команди за аритметични действия:

Вашият коментар