Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

NLH – Промяна на хоризонтална кота.

NLH – Промяна на хоризонтална кота

Командата  NLH пренаписва блокове за вертикална кота които са разположени хоризонтално.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: NLH  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  NLH пренаписва блокове за вертикална кота които са разположени хоризонтално.

Резултат от изпълнение на командата:

nlh1След изпълнение на командата  са променени всички символи за вертикални коти в зависимост от „X“ – координатата им.

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти. Прави мащаба на блоковете = мащаба вписан в mSetup ;

Въвеждане на входни данни.

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се изисква от потребителя да :

Изберете ВЯРНА кота:  Избира се блок чиято кота е вярна;

Изберете всички които коти са за промяна:  Избира се зона като командата избира само блоковете с името на първоначално избрания блок;

Важно.

  • Командата измерва хоризонталното разстояние между първоначално избрания блок и този който ще се промени;
  • Ако разстоянието зададено в mSetup е сантиметри, то се приема, че една чертожна единица = 1 сантиметър;
  • Ако разстоянието зададено в mSetup е метър, то се приема, че една чертожна единица = 1 метър;
  • Ако разстоянието зададено в mSetup е милиметри, то се приема, че една чертожна единица = 1 милиметър;
  • Командата коригира съответното разстояние така че да се получи вертикална кота в метри, и  събира разстоянието с първоначално измерената кота и пренаписва всички блокове;
  • Ако някой блок не е в мащаба зададен в mSetup, то той бива скалиран до зададеня мащаб.Броят на значещите цифри се задава в mSetup;
  • Броят на значещи цифри се задава в полето „Брой значещи цифри:“ в mSetup;

Всички команди от Група6 – Команди за промяна на нива:

Вашият коментар