Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

NLS – Промяна на вертикални коти с различен мащаб.

NLS – Промяна на вертикални коти с различен мащаб

Командата  NLS  променя блокове с вертикални коти според вертикалното разстояние между тях и това дали са изчертани в различен мащаб.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: NL  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  NLS  променя блокове с вертикални коти според вертикалното разстояние между тях и това дали са изчертани в различен мащаб.

Резултат от изпълнение на командата:

NLS1След изпълнение на командата  са променени всички символи за вертикални коти в зависимост от „Y“ – координатата им, и посоченият мащаб.

Разпределение на обектите по слоеве.

Тази команда не създава нови обекти. Прави мащаба на блоковете = мащаба вписан в mSetup ;

Въвеждане на входни данни.

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалогов прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се изисква от потребителя да :

Въведете мащаб <2>   :По подразбиране е зададен мащаб 2. Това означава че чертежа е увеличен 2 пъти повече от нормалното или 2 чертожна единица отговарят на една. В този случай измереното вертикално разстояние ще се раздели на две/

Изберете ВЯРНА кота:  Избира се блок чиято кота е вярна;

Изберете всички които коти са за промяна:  Избира се зона като командата избира само блоковете с името на първоначално избрания блок;

Важно.

  • Командата измерва вертикалното разстояние между първоначално избрания блок и този който ще се промени;
  • Ако разстоянието зададено в mSetup е сантиметри, то се приема, че една чертожна единица = 1 сантиметър, коригиран с мащаба;
  • Ако разстоянието зададено в mSetup е метър, то се приема, че една чертожна единица = 1 метър, коригиран с мащаба;
  • Ако разстоянието зададено в mSetup е милиметри, то се приема, че една чертожна единица = 1 милиметър, коригиран с мащаба;
  • Командата коригира съответното разстояние така че да се получи вертикална кота в метри, и  събира разстоянието с първоначално измерената кота и пренаписва всички блокове;
  • Ако някой блок не е в мащаба зададен в mSetup, то той бива скалиран до зададеня мащаб.Броят на значещите цифри се задава в mSetup;
  • Броят на значещи цифри се задава в полето „Брой значещи цифри:“ в mSetup;

Командата е удобна за сечения на греди, където сеченията се чертаят увеличени, така че да бъдат разпечатани в М1:25.

Пример:

На показния чертеж имаме сечение с височина 100 чертожни единици. В случая от дясната страна е въведен мащаб 2. Вертикалното разстояние 100 се разделя на 2=50 единици. Котата на долният ръб на гредата става +6,08-0,5м=+5,58см. В случая от лявата страна е въведен мащаб 3. Вертикалнто разстояние 100 се разделя на 3=33 единици.Котата на долният ръб на гредата става +6,08-0,33м=+5,75см.

NLS1

Всички команди от Група6 – Команди за промяна на нива:

Вашият коментар