Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

NC – Команда за именуване на конструктивен елемент.

NC – Команда за именуване на конструктивен елемент

С този инструмент може да се надпише всеки вид конструктивен елемент който има пореден номер.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: NC  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  NC служи за преименуване на обекти по възходящ или низходящ ред. Удобна е за именуване на греди, колони и всички конструктивни елементи които имат надпис.

Резултат от изпълнение на командата:

Преди изпълнение:

NC1

След  изпълнение:

NC2

Презаписва всички текстове които биват избрани от потребителя.В случая текста с които са презаписание е К1, К2,К3,К4…………………….

Начин на действие.

След стартиране на командата се изисква от потребителя да попълни данните в диалоговия прозорец:NC3Представка:  текст който се повтаря. Може да е означение за греда/колона/фундамент/…. – Гр./К/Ф/… Може да остане празно поле;

Начален номер:   Номер от който започва преименуването;

Наставка:   Текст който се записва след номера. Може да остане празно поле;

Стъпка на нарастване:   стъпка с която нарастват записите между два последователни избора;

Тази команда поддържа само режим с диалогов прозорец при въвеждане на данни.

 Всички команди от Група8 – Команди за промяна на текст:

Вашият коментар