Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

StSpec – метален спецификатор.

StSpec – метален спецификатор

Командата  StSpec  е метален спецификатор, чиято функция е да  създава таблица  с производствени размери на всяка позиция от дадена производствена марка.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: StSpec (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  StSpec се използва спефикация на КМД чертеж. Създава таблица с описание на всяка позиция.

Резултат от изпълнение на командата:

При избор на чертеж с производствени детайли от Марка 1, която изглежда така:

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-10

и Марка 2:

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-12

прави таблица със спецификация, която изглежда така:

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-12

Разпределение на обектите по слоеве.

Въвеждане на входни данни. 

При стартиране на командата се появява следният диалогов прозорец:

Име на марка/материал:   Тук потребителя избира името на марката и материалът от който се изпълнява металната конструкция.
МАРКА: Бутон с който се избира обект от тика на „ТЕXT“, или „МТЕXT“ , чийто запис е написан по начина „Марка 1- 11бр.“ StSpec автоматично намира името и бройката и попълва следващите полета.

Избор на заглавен текст за марка и име. Важно е да записан по следния начин „Марка 1- 11бр.“:
Автоматично попълване на полетата за име и марка:

Име:  Попълва се името на производствената марка. Може да е празно.

Брой: Попълва се броят на производствената марка които да бъдат произведени. Може да е празно, но общото тегло няма да се изчисли коректно.

Материал: С този бутон се избира основния материал който е използван при проектирането на стоманената конструкция.Има възможност списъка да се коригира.Това става от бутона „Тегла

StSpec5Подробна сп. – При избор на тази опция StSpec ще начертае таблица с подробна спецификация я която всяка позиция е описана;

Обща сп. – При избор на тази опция StSpec ще начертае таблица с общата спецификация в която са включени всички марки.Прави се въз основа на спецификациите на всички марки;

Зона:   Очаква се от потребителя да избере зона в да се направи спецификация;

Цял чертеж:   При този избор се прави спецификация на челия чертеж;

Бутон „Тегла“: От тук може да се коригира базата данни за единични тегла, както и списъка с класовете стомана. Диалоговия прозорец изглежда така:

StSpec6

От полето профил се избира съответния профил(стандарт за профил) и се изписва списъка от налични профили в този стандарт:

Избор на единични тегла на профила IPN:

StSpec7

Избор на единични тегла на профила L (БДС EN 10056-1). Ъглов профил по цитирания стандарт:StSpec8

В полетата  „Профил“ и „Тегло“ може да се запише отделен профил който да се добави в базата данни с единични тегла. Това става като се попълнят и се натисне бутона „Въведи„. С бутона „Изтрий“ може да се премахне някое от единичните тегла в случай че е грешно въведено.

Добавяне/Изтриване на стомана:  В тази секция се вижда набора от видове стомана с които оперира програмата. Може да се коригира списъка с класове стомана.

Стандарти по подразбиране: В програмата има вкарана база данни на на  основните 2Т профили, ъглови , кръгли, кутиеобразни профили, U-oбразни, T, I, профили, плътни квадрати, рифелова ламарина, С, СП-профили. Тъй като по няколко стандарта за кръгли, кутиеобразни или ъглови профили, от тук може да се избере от кой стандарт е използван профила.

Пример:

Профила  „[]80x80x4“  е наличен в три стандарта. Ако стоманената конструкция е проектирана от студеноформуван профили е необходимо да се избере стандарта „БДС EN 10219-2„. В случай че е използван горещо формуван профил се избира стандартът „БДС EN 10210-2″. Макар и малка има разлика в единичните тегла за този профил във всеки стандарт. Важно е тук да се избере коректния стандарт, тъй като се изписва в таблицата със спецификацията.

Начин на действие.

След стартиране на StSpec потребителя прави своят избор от диалоговия прозорец и след това следва съобщенията на командния ред.

Командата избира всички затворени полилинии в които има надпис за позиция и профил и прочита размерите на профила, както и единичното тегло от файла с единични тегла.Ако има и болтове или анкери в чертежа биват специфицирани също.

Важно:

За да функционира програмата коректно е необходимо да са спазени няколко предпоставки:

  • Всяка позиция да бъде оградена от затворена полилиния – това може да бъде и обикновен правоъгълник. Тази полилиния трябва да бъде в слоя за символи заложен в mSetup
  • Всеки правоъгълник съдържа данните за една позиция.
    • Първия текст е за позицията и бройките.
    • Вторият текст за сечението и размерите
    • Името на марката се въвежда „ръчно“.

Записване на марка:

Марката  се записва по следния начин:

Марка2 – 2бр.

Важно е да има тире, което се приема за разделител между марка и брой.

Записване на позиции:

Позицията се записва по следния начин:

поз.15 – 1бр.

Важно е да има тире, което се приема за разделител между марка и брой.

Записване на профили:

StSpec работи със следните профили и елементи:

Профил начин на записване стандарт Забележка:
планка -10.180.200
рифелова ламарина
– рл 8.180.200
Горещо валлцувани HEA, HEB, HEM HEA120…5600
HE120A…5600
HEB120…5600
HE120B…5600
HEM120…5600
HE120M…560
 БДС EN 10034 Стандарта не може да се променя, понеже е единствен.
 IPE120…5950  БДС EN 10034  Стандарта не може да се променя, понеже е единствен.
 UPE120…5950  БДС ЕN 10279  Стандарта не може да се променя, понеже е единствен.
 UPN120…5950  БДС ЕN 10279  Стандарта не може да се променя, понеже е единствен.
[]80x80x4…5950
SHS80x80x4…5950
БДС EN 10210-2
БДС EN 10219-2
ТУ 36-2287-80
 Стандарта се избира от потребителя
[]250x150x6…5950
RHS250x150x6…5950
БДС EN 10210-2
БДС EN 10219-2
ТУ 36-2287-80
 Стандарта се избира от потребителя
 O114x5…5950
CHS114x5…5950
БДС EN 10210-2
БДС EN 10219-2
ГОСТ 8732-78
ГОСТ 10704-91
 Стандарта се избира от потребителя
L100x100x10…5950
L100x75x12…5950
БДС EN 10056-1
БДС 2612-73
ГОСТ 8509-93
ГОСТ 8510-72
 Стандарта се избира от потребителя
U200x80x5…5950 БДС EN 10162
БДС 8011-75
 Стандарта се избира от потребителя
C18…5950  Стандарта се избира от потребителя
CП18…5950
T50x50…5950
I20…5950
пк8×8…820
Ф44…820
N8…820mm
Ф8…820mm

-Необходимо е да има два надписа които да са в слоя за заглавен текст, заложен в mSetup Това са надписите за позиция и надписа в който се съдържа вида на профила и номера на позицията.
За позицията синтаксисът е следният:

Изписва се така, както в скобите< поз.7 – 1бр.>

поз.7 – 1бр.

За надпис на профили валидни записи са следните:

-8x59x100 – планка.
IPE160…410 – профил IPE
[]150.150.4…5950 – кутиеобразно сечение

Всички команди от Група9 – Команди за метални конструкции

Вашият коментар