Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

TRIA – Команда за вписване на полигон със системни оси.

TRIA – Команда за вписване на полигон със системни оси

Командата  TRIA се използва за  полигон с  междуосово разстояние при изчертаване на метални конструкции.

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: TRIA(или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Командата  TRIA се използва за  полигон с  междуосово разстояние при изчертаване на метални конструкции..

Резултат от изпълнение на командата:

TRIA1

След изпълнение на командата се изчертава полигон със системните оси на метална конструкция.

Разпределение на обектите по слоеве.

Въвеждане на входни данни. 

Тази команда не изисква от потребителя въвеждане на входни данни чрез диалого прозорец.

Начин на действие.

След стартиране на командата се следва командния ред на AutoCad се следват указанията, изписани в командния ред.
Въведете мащаб <.33>:  По подразбиране е 1/3. Означава че начертания полигон ще е 3 пъти по-малък от описания с избора на точки;

Въведете поредна точка:   избират се последователно толкова точки, колото са необходими.Те описват полигон, чието скалирано копие ще бъде изчертано;

Въведете център на полигона:   въвежда се точка в която ще бъде изчертаван полигона;

Всички команди от Група9 – Команди за метални конструкции

Вашият коментар