Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Събития.

04.05. 2016. – „Проектиране на подпорни стени съгласно Еврокод“ в КИИП Пловдив.

08.10.2016 – „Проектиране на подпорни стени съгласно Еврокод“ в КИИП Ямбол.

18.10. 2016. – Презентация на възможностите на mCAD пред колектива на „КАСТЕЛО ПРИКАСТ“ ООД

19.11. 2016. – „Проектиране на подпорни стени съгласно Еврокод“ в КИИП Ямбол.