Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Ltscale i CeltScale.

При работа с приложението mCAD, е необходимо да се познават и някои от системните променливи.
Тук е описано принципното действие на две от променливите които дефинират размерите на „пълното и празното“  в една пунктирана/осова линия.

ltscale – контролира глобалния мащабен фактор. Може да се набира от клавиатурата. Препоръчва се ltscale=мащаба.

celtscale – контролира мащабния фактор на отделен обект (линия, полилиния…).
Препоръчва се стойност = 1

Има два начина на работа (пример за мащаб 1:50):

  1. .Задава се ltscaле=50 celtscale=1.
    Ако ако искате за в бъдеще да промените мащаба в който ще бъде разпечатан чертежа, или да разпечатате само фрагмент от него в друг мащаб, променяте еднократно ltscale = съответния мащаб. С еднократно действие се постига желания резултат.
    Ако искате да копирате обект от един чертеж в друг с различен мащаб, ще бъдете сигурни, че всичко ще се разпечата с еднаква видимост.
  2. .Задава се ltscaле=1 celtscale=50.
    Ако ако искате за в бъдеще да промените мащаба в който ще бъде разпечатан чертежа, или да разпечатате само фрагмент от него в друг мащаб, всички обекти да имат celtscale=50. Това губи известно време.
    Ако искате да копирате обект от един чертеж в друг с различен мащаб, ще бъдете сигурни, че всичко ще се разпечата с еднаква видимост, трябва на копираният обект да се промени стойността на тази променлива.

AutoCAD умножава двете променливи и накрая дели на мащаба в който се разпечатва.И двата варианта водят до еднакъв резултат, но при първият усилията които се полагат са по-малко.

В mCAD е възприет първият начин на работа – всяка линия се изчертава с celtscale=1

Повече информация тук:


mCAD ® – надстройка на Autocad за строителни инженери                                                info@Mcadbg.com