Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

OSMODE.

OSMODE – Системна променлива която управлява набора от включени „object snap“ стойности.

Osmode1Казано с други думи на всяка комбинация от отметки която може да съществува съответства стойност. Тази стойност се пази в OSMODE.


Важно:
Наберете вашата комбинация от включени/изключени полета. След това напише OSMODE, на командния ред и AutoCAD ще върне стойността за този набор.След това въведете стойността в mSetup->Променливи . Веднъж въведена тази стойност се пази на локалното дисково пространство. Ако по някаква причина се промени, при стартирането на mSetup придобива вашата стойност.


Важно: Всички команди от програмата изключат режима за прихващане, т.е. задават стойност на OSMODE=0, в началото на своето действие и в края възобновяват вашата стойност.
Ако по някаква причина която и да е команда спре изпълнението си, стойността на OSMODE ще остане =0. Стартирайте mSetup  и Вашата стойност ще се възвърне.

За повече информация:
Тук и Тук


Mcad ® – надстройка на Autocad за строителни инженери                                                info@Mcadbg.com