Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Количественa сметкa.

Kоличествената сметка (КС) е документ който се използва от проектанта.
В България почти всяка сграда или съоръжение има няколко части при които са задължителни този тип документи:

  • Част Конструкции
  • Част Електро
  • Част ВиК
  • Част ОиВ

Съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ проектантите по всички части са задължени в една или друга фаза да предоставят КС като част от своят проект. Това е описано поробно в чл.21, чл 24, и в чл 48, където дори в идейния приект (при поръчки по ЗОП) е необходима количествена сметка.

Количествената сметка е за съжаление много неприятна процедура , която много проектанти извършват с неприязън  и мястото където се отделя най-малко внимание. За съжаление обаче това е частта от проекта в която инвеститорите  първо се вглеждат. В много случаи това е първият документ, който служи за договаряне на взаимоотношения между строител и инвеститор. По тази причина е необходимо да се вложи по-голяма точност в КС дори от колкото в точните изчисления когато проекта е по ранна фаза. Не са рядкост случаите когато поради грешна количествена сметка проектантът е изхвърлен от проектния процес, и избран друг който разбира се дава по-точни количества.

Изготвяне на КС. Всеки проектант си има свое виждане за бърз, лесен и най-вече верен начин за изготвяне на точна количествена сметка. За едни това са изваждане на количества с и изписването им върху лист хартия, за други са „преписване“ на съдържание на директно в EXCELL (или подобна). По напредналите потребители използват метода на извличане на информация (data extraction) от блокове, при което се изготвя табличка с атрибутите на предварително изготвени блокове. Всеки метод си има своите плюсове и минуси. На „ръчните“ методи минусът е че голямото количество вложено време, и несигурността в крайният резултат – винаги се  готовият резултат се нуждае от проверка, тъй като….факт е че всеки греши. При методът с извличане на информация от атрибутите безспорно точността е голяма, но е необходимо предварително вложено време за да се изготвят блокове с атрибути и да се начертае чертеж със съответните блокове.

%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b0-%d1%81-mcad

Най-бърз начин на изготвяне на количествена сметка. Сред бързите начини на изготвяне на количествени сметки са безспорно програмите за Building Information Modeling (BIM) – които съдържат в себе си 3D модел на цялата конструкция. Остава отворен въпроса до колко цената на такъв тип софтуер е оправдана ако се не всички проектанти по отделните специалности работят с една и съща програма. Втори бърз начин за изготвяне на количествена сметка са отделни добавки към AutoCAD, които са писани от неизвестни автори и се свалят безплатно от интернет. Минусите на ползването им са два: – не се знае при какви обстоятелства работят, и в повечето случаи не е включена поддръжка.

mCAD е приложение което съдържа 134 команди. Известна част от тях са предназначени и за изготвяне на количествена сметка.  Основното предимство на mCAD  е езикът на който се използва програмата – Български, както и факта че работи точно по начина по който се работи в България. С mCAD проектантът може да си помага с изготвянето на следните количествени сметки:

Вашият коментар