Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Спецификация на проект за метални конструкции.

В България е установено проктния процес да има три фази: Идеен проект, Технически проект, както и Работен проект. В проектирането на металните конструкции името на техническия проект  – ТП  е приело нарицателното име КМ(Конструкции металические) , което е наследено от Руското влияние в проектирането. В работния проект се изготвят т.нар. КМД (Конструкции металические детали) – процес сложен и трудоемък в който се чертаят всички производствени елементи със своите размери, форми, отвори и детайли които са необходими за изработването им.

В Световната практика е прието производствените чертежи (КМД) да се изработват от строителите, дори от фирмата-производител на метални конструкции. В България обаче , вероятно поради ниската цена на проектантския хонорар тази практика не се спазва. Разбира се има много видове скъпи програми за BIM проектиране, с които сравнително бързо може да се изготвят всички КМД. Цената обаче на такъв тип софтуер никак не е малка, не е и малко времето необходимо да се задели за достигане на необходмите умения за качествена работа. Основното предимство на BIM-програмите е че бързо изготвят детайлите на металните конструкции, както и най важното – точна количествена сметка. Като под количествена сметка се разбира, освен подробна спецификация, то и спецификация на заварки и повърхност за боядисване.

Изглед на подробна спецификация на две производствени марки и на обобщена спецификация.%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-mcad

Изготвяне на спецификация на КМД. Съществуват много начини за изготвяне на такъв тип спецификация. От най-трудоемкия – молив и лист хартия, до по лесния – приложения за AutoCAD, й най-ефективния BIM програмите. Може би оптималното решение между цена и качество е приложение написано за AutoCAD, което съчетава в себе си висока ефективност, точност и ниска себестойност на програмния продукт. Съществуват разбира се много безплатни приложения които могат да се изтеглят от интернет, но почти никое няма осигурена поддръжка от автора, както и не е написано според начина по което е прието да се работи в България.

mCAD е приложение което се съдържа и команда за изготвяне на спецификация на КМД. Основното предимство на спецификатора на метални конструкции е това че е направено според начина по който се работи в България и разбира се е написано на Български език. С mCAD може да се направи спецификация на КМД:

  • Подробна спецификация – изписват се всички производствени елементи с техните размери , бройки и евентуални особености при изпълнението като отвори, фаски, закръгления и т.н;
  • Обобщена спецификация – Табличка в което се изписват теглата на всички производствени марки. Изчислява се и техният брой;
  • Политиката на mCAD e такава че е програма което се изгражда от потребителя. Всяко предложение от потребител на mCAD може да бъде изпълнено;