Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Спецификация на армировката.

В България е установено проeктния процес да има три фази: Идеен проект, Технически проект, както и Работен проект. В проектирането на монолитни стоманобетонни конструкции се изготвят кофражни и армировъчни планове. При проектирането на сглобяеми стоманобетонни конструкции се изготвят монтажни планове на цялата сграда (съоръжение) , кофражни планове на отделните елементи и отново армировъчни планове. Изготвяне на таблична спецификация на армировка е задължително както за проектите на монолитните така и за  проектите на сглобяемите  конструкции.

С ъществуват два основни типа спецификация на армировка, които се различават по своята детайлност: Таблична (обща) спецификация и фигурна (подробна спецификация). Обикновенно фигурната спецификация която е много трудоемка се изготвя от техническия ръководител на строежа. Табличната обаче е задължителна да присъства в проекта съгласно НАРЕДБА № 4 ОТ 21 МАЙ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ.

Таблична спецификация на армировка%d1%82%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0%d1%82

Табличната спецификация представлява таблица в която са дадени общите метри на армировката от всеки един диаметър. Дадени са и килограмите за всеки един диаметър, без да се държи сметка за производствената форма и размери на армировка от армировъчния план. Табличната спецификация на армировката има предимно цел да се остойности обекта, или да се провери наличността на необходимота армировка в армировъчния двор.

Подробна спецификация на армировка%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81-mcad

Фигурната спецификация за разлика от таблична е точна извадка на армировката от армировъчния план и служи за изготвяне. В общия случай тази спецификация не  е част от задължението на проектанта по част конструкции и се изготвя от техническия ръководител.

mCAD е приложение което се съдържа и команда за изготвяне на таблична спецификация на армировката. Има възможност за проверка на вложените диаметри и тяхното положение в чертежа. Проверява грешка при дължини или брой и по този начин се елиминират грубите технически грешки. Едно от основните предимства на mCAD e това че не е необходимо чертежът да е направен с mCAD. Работи с обекти които са типови за AutoCAD – текстове и линии. При използването на mCAD може да се специфицира и чертеж който е првавен преди инсталацията му.