Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Безплатна версия на програмата.

mCAD предлага и безплатна версия в която са включени следните команди:

IB – Команда за вмъкване на блокове в AutoCAD.

IP – Вмъкване на метален профил

ChCol – смяна на цвета на обекти в AutoCAD

mpdf – директно създаване на PDF

1. Сваляне на безплатната версия.

Безплатната версия може да се свали от  Content is available only for registered users. Please login or register
Съдържанието се разархивира в папката c:\mCAD

2. Зареждане.

Програмата се зарежда чрез командата  „appload“. От там, чрез бутона „Contents..“ се зареждат двата файла:
C:\mCAD\mCAD.VLX

C:\mCAD\Mcad.pgp.LSP

След това е необходимо папката C:\mCAD да се зададе сред списъка за на папките на AutoCAD за търсене на файлове. Това с командата „Options“ :


С тази операция безплатната версия е вече се зарежда при отварянето на нов чертеж.

2. Въвеждане на настройки

Във всеки чертеж се пази мащаба. По подразбиране mCAD приема  мащаб 1:50, но това може да се промени в следния диалогов прозорец извикан с команадта „mst“:

Въвеждане на настройки за командата за плотиране. Това става от следния диалогов прозорец:
Всички настройки са описани при командата за създаване на PDF

3. Промяна на имената на командите

Имената на командите се пазят във файла „C:\mCAD\Mcad.pgp.LSP“, и може да се проеменят от там. Съдържанието е следното:

(defun c:mst() (Mcad01_Msetup))
(defun c:ib() (Mcad200_ib))
(defun c:chcol() (Mcad1107_ChCol))
(defun c:mdf() (Mcad209b_Mpp))
(defun c:ip() (Mcad100_IP))

Потъмнения символен низ
(defun c:ib() (Mcad200_ib))
е името на командата ,  в случая команда за вмъкване на блокове „IB

Ако искаме за вмъкване на блокове да използваме командата „InsBlock„, то този ред би с

Зареждане на мCAD

е променил така:
(defun c:InsBlock() (Mcad200_ib))
След тази промяна се запаметява файлът  „Mcad.pgp.LSP“, и при следващо отваряне на чертеж вече командата „InsBlock“ е активна.

В този файл „C:\mCAD\Mcad.pgp.LSP“ са зададени следните 5 команди:

mst – извикване на първоначалния прозорец за въвеждане на мащаба;

IB – Команда за вмъкване на блокове в AutoCAD.

ChCol – смяна на цвета на обекти в AutoCAD

mpdf – директно създаване на PDF

IP – Вмъкване на метален профил

4. Включени команди

Включени са следните четири команди:

IBКоманда за вмъкване на блокове в AutoCAD. С тази команда се вмъкват всички рамки с които се оформят чертежите и служат също и за създаване на plt/pdf. Вмъкват се няколко „системни“ блока като тези за ревизия, сечение, позиция… Има възможност за създаване на потребителски блокове в 4 системни папки. За повече информация ТУК.

ChColсмяна на цвета на обекти в AutoCAD. С тази команда се променят цветовете на обекти в AutoCAD. Всеки потребител има персонален стил на плотиране при който на един цвят е възможно да съответства различна дебелина. По тази причина цветовете на всички рамки няма да са добре подбрани за всеки персонален стил. С тази команда ChCol , потребителя може да си промени цветовете на рамките така че като ги вмъкне да изглеждат подходящо за съответния стил на плотиране.

mpdfДиректно създаване на PDF. Команда при която се създава пдф с подходящо име на файла. Командата работи при следната последователност:

 • намира всички рамки в чертежа вмъкнати с командата IB;
 • намира антетката в съответния чертеж и прочита атрибутите;
 • създава PDF, като името на PDF e комбинация от зададените атрибути;

Важно:

 • Необходимо е всички настройки от полето mpl на прозореца msetup, да са коректно зададени. AutoCAD прави разлика между големи и малки букви.
 • Необходимо е да са копирани системните плотери на коректното място а именно
  C:\Users\<local user>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\enu\Plotters – тук се копира файлът “ DesignJet 450C C4716A_Mpl.pc3″
  C:\Users\<local user>\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2016\R20.1\enu\Plotters\PMP Files – тук се копира файлът “ DesignJet 450C C4716A_Mpl.pmp“
  Файловете се намират в папката  „C:\mCAD\_mpl“
  За по лесно намиране на системната папка може да се използва командата „PLOTTERMANAGER“

IP Команда при която се вмъква метален профил. Всички профили са за зададени в системната папка на mCAD, със своите характеристики.

5. Видео уроци.

Зареждане на мCAD:

Вмъкване на сечения на метални профили:

Вмъкване на предварително дефинирани блокове и символи:

Промяна на цветовете на обекти в AutoCAD:

Създаване на PDF – част 1/2

Създаване на PDF – част 2/2