Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

CR2 – армировъчен план на колона.

CR2- армировка на на колона, представена чрез вертикален разрез

С този инструмент може да се начертае: армировка на на колона, както и сечението и на всеки етаж;

Стартиране на командата:

  • от клавиатурата: CR2  (или промененото mSetup -> Команди)
  • от лента с инструменти (toolbar).

Използва се за:

Чертане на армировъчен план на колона представен като вертикален разрез на колоната. Изчертава се с въведените в  mSetup слоеве и стилове

Разпределение на обектите по слоеве: 

  • Оразмерителни стилове, линиите за сечение, армировка, текстът и блоковете се изчертават според  зададенте от в mSetup слоеве и стилове.
  • Височината на текста е според зададената в mSetup.
  • Блоковете за ниво и позиция са дефинирани в чертежите  c:\Mcad\level.dwg и  c:\Mcad\pos.dwg .  Глобално могат да се променят от там, така че при всеки нов чертеж да се вмъкват променените блокове. Трябва да се дефинират в за мащаб 1:1, тъй като програмата автоматично ги променя за мащаба зададен в mSetup
  • Може да се задава цвят на всеки диаметър армировка. Това става в подпрозореца  „Цветове“ от mSetup
  • Цвета, бетонното покритие , както и диаметъра на надлъжната армировка(тази която се чертае) се задават от подпрозореца „Арм“ на mSetup.

Видео 1

Резултат :

cr21

Въвеждане на входни данни. 

Входните данни се задават чрез следния диалогов прозорец:cr2

Геометрични размери Задават се размери на стената според показаните на чертежа в диалоговия прозорец.  При желание да се получи друга конфигурация, се задава стойност =нула. Примерно за хоризонтална основна плоскост h=0. При липса на преден отстъп се задава размерът b=0;

Възможно е и тези разстояния да се измерят директно от чертеж с бутоните  „а1=“……“i=“. Ако е включена отметката разстояние се мери разстояние иначе се мери оразмерителна линия.

С натискането на бутона „Полилиния“ се посочва затворен контур на стена (понякога някои програми за изчисление директно изваждат оразмереното сечение“). mCAD попълва всички разстояния

Важно: Всички размери се въвеждат в cm;

Кота1   – котата на първия етаж

Lk1  – размера на колоната в равнината в която се изчертава

d= – диаметъра на армировката от тази позиция

Llap – застъпване задава се застъпването като функция на диаметъра. По подразбиране първата огъвка е въведена като 60, а другите като 40.

Брой – Броят на армировките от тази позиция

а= –  размера показан на картинката

b= – размера показан на картинката

c= –  размера показан на картинката

Начин на действие.

След въвеждане на входните данни командата изчертава надлъжен разрез на колоната. Закръглението на дължината на армировката, цветовете, размерите на армировката в напречното сечение, както и бетонното покритие се задават mSetup.

Възможно е да се изчертаят фусове + 5 етажа, като на всеки етаж се задават до три позиции. При кликването на някой от черните бутони се сменят циклично следните типове огъвки

cr4cr5cr6cr7

 Армировката от всеки етаж се въвежда(пример за първия етаж):cr3Бутони:

Настройки –  въвеждат се настройки при които да се изчертае колоната
Зануляване –  при подаване на този бутон, всички полета от диалоговия прозорец приемат стойност нула
Open –  Отваря предишно създаден файл. По подразбиране търси в директорията в която се намира чертежа
Save –  Запаметява файл с въведените данни. По подразбиране го запаметява  в директорията в която е запаметен чертежа
ОК –  Влиза в режим на чертане
Cancel–  изход от програмата

Задаване на настройки за чертане.

Горна усилена зона –  Задава се процент от конструктивната височина на етажа. В тази горна зона стремената се изчертават със зададената по-долу стъпка.
Долна усилена зона –  Задава се процент от конструктивната височина на етажа. В тази долна зона стремената се изчертават със зададената по-долу стъпка.
Стъпка в усилена зона –  стъпка за горна и долна усилена зона
Стъпка в средата –  стъпка  на стремената в средата
Брой на стремена във фундамента –  задава се колко стремена да изчертае във зоната на фундамента
Стъпка в средата –  стъпка  на стремената в средата
Брой на стремена във фундамента –  задава се колко стремена да изчертае във зоната на фундамента
Чертае сечение –  при включена отметка изчертава напречното сечение
Чертае стреме – при включена отметка изчертава стремето
Мащаб на напречното сечение  –  Увеличава (графично) напречното сечение спрямо основния мащаб ма чертежа
Бетонно покритие на стреме–  задава се за изчисляване на размерите на стремето
Кука – задава се размер на куката
Диаметър –  Диаметър на стремето
Позиции започват от 1  – при включена отметка на всяка колона позиците започват от 1
Позиции започват от –  Задава начален номер за номериране на позиция
Сечения започват от –  Задава начален номер за номериране на сечение
Вмъква кота –  вмъква  или не символ за вертикална кота
Цвят на армировка в разрез –  задава се цвета с който ще се изчертава армировката в сечението (надписаната се изчертава в цвят „ByLayer“)

cr8

Пример:

 

Запаметяване на файл с геометрия и армировка на стената:

 

Всички команди от Група1 – чертане на армировка на конструктивни елементи: