Надстройка на AutoCAD за строителни инженери Виж възможностите Поръчай Текущи промоции Log In
Open
X

Цена.

Формирана е цена на mCAD, в зависимост от конкретната нужда на проектанта. В практиката на инженера-проектант не винаги има пълен набор от задачи, поради това mCAD се предлага в няколко модула в зависимост от моментната натовареност.

Текущи промоции  Всички цени 

Пълна версия Aрмировка Греда  Колона  Плоча  Подпорна стена  Блокове и плотиране 

Пълна версия Армировка Греда Колона Плоча Подпорна стена Блокове е плотиране
Включени всички команди Всички команди от група 1, MSP Команда за изчертаване на греда BM Команди за изчертаване на колони CR CR2 Команда за изчертаване на плоча DA Команда за изчертаване на подпорна стена RW Виж безплатната версия
350лв/год.
(Виж текущи промоции)
200лв/год. 120лв/год. 120лв/год. 120лв/год. 120лв/год. 0лв/год.
Детайли
Детайли
Детайли
Детайли
Детайли
Детайли
Детайли

Цена на приложението mCAD

mCАD се разпространява в зависимост от това колко човека я ползват и какъв модул ползват. Приложима е както за проектант на свободна практика , така и за големи проектантски бюра.